Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür AŞ himayesinde gençleri edebiyata teşvik etmek amacıyla yepyeni bir proje hayata geçirildi: Gaziantep Edebiyat Mahfili. Bu projede, GBB’nin düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden gönüllü olanlardan seçilen bir grupla; etkili ve nitelikli okumadan yazma ve değerlendirmeye oldukça geniş kapsamlı, uzun soluklu bir atölye çalışması yapılıyor.