Kahramanlık destanıyla Gaziantep, 8 Şubat 1921’de Milli Mücadele’nin devam etmesine paralel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı 93 numaralı kanunla, Gazilik unvanını almıştır.

Şehrin “gazi” olarak nitelendirmesinin yankılarından birisi de İshak Refet Işıtman’ın “Gazi Ayntab’a Selam” adlı şiir kitabıdır. Kitap, sıcağı sıcağına 1921 yılında basılmıştır. Tıpkıbasımının gerçekleştirildiği bu kitabın elimizdeki nüshası İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’a imzalanmıştır.

Işıtman’ın Milli Mücadele sırasında kaleme aldığı bu şiirler, milli heyecanı uyandırma çabasını gütmektedir. Edebi kaygıdan uzaktır. Sonraki nesillere, memleketin işgalini, acıları, çekilen sıkıntıları ve ümitsizlikleri anlatarak bunların unutulmamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bir bakıma Işıtman, Antep Savunması’nı kelimelerle tasvirleştirerek ölümsüzleştirmiştir.

Altı bölümden ve 116 sayfadan oluşan kitapta basılışının yüzüncü yılına binaen İshak Refet Işıtman’ın “Gazi Ayıntab’a Selam” adlı şiir kitabının tıpkıbasımı ve günümüz Türkçesine aktarımı ile birlikte hayatına dair bilgilere ve belgelere de yer verilmiştir.

Ömer Faruk Şerifoğlu’nun hazırladığı kitap, Gaziantep’in işgal yıllarının, mücadelesinin, teşkilatlanmasının, acılarının ve feryatlarının kelimelere güçlü bir şekilde dökülmüş hali olan ve İshak Refet Işıtman’a ait şiirlerden oluşan “Gazi Ayıntab’a Selam” kitabının tıpkı basımını, günümüz Türkçesine aktarılmış halini içermektedir. Aynı zamanda kitapta İshak Refet Işıtman’ın hayatı, şahsi belgeleri ve fotoğrafları da yer almakta olup, basılışının 100. yılında Gazi Ayntab’a Selam şiir kitabını yeniden hatırlatmakta ve konu edinmektedir.