Gaziantep tarih boyunca değişik medeniyetleri bünyesinde barındırmış, farklı kültür zenginliklerinin ve inançların birleşme noktası olmuş bir şehirdir. Bir kültür ve ticaret merkez olma vasfını her daim muhafaza eden Gaziantep, Milli Mücadele yıllarında Fransızların şehrin dört bir yanına attığı toplarla her yönüyle harap bir şehir haline gelmiş ve şehrin üçte ikisi yıkılmıştır.

Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber kent halkı, ikinci diriliş mücadelesini ekonomi alanında vermiş ve kentin imarı için gerekli ekonomik savaşın kazanılması konusunda kendisine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu durum Cumhuriyet’ten sonra Atatürk’ün bütün Türkiye’de hedeflediği milli tüccar oluşturma refleksinin önemli ölçüde Gaziantep’te başarıldığını göstermektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep’te iş yapan ve şehre adeta yeniden hayatiyet kazandıran kayıtlı esnaf, tüccar ve komisyoncuların aile adları, isimleri, meslekleri ve işyeri adreslerinin belirtildiği bu çalışma sadece iktisat tarihi açısından değil; sosyal, kültürel ve aile monografileri tarihi açısından da önemli veriler içermektedir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında faaliyet gösteren 130 ticaret ve meslek gruplarının incelendiği ve Prof. Dr. Zeynel Özlü’nün hazırladığı bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Kitap Gazianteplilerin meslek ve sosyal statülerine rehberlik eden soyağacı niteliğinde referans bir kitap olup,  bu bağlamda mesleki tecrübelerin aile mesleğine dönüşüp dönüşmediği, ailelerin geçmişte yapmış oldukları mesleklerin gelecek nesil aile bireylerinin yapacakları mesleklere yaklaşımlarını etkileyip etkilemediğini de ortaya koymaktadır.