Güneydoğu Anadolu’nun etkin merkezlerinden biri olan Antep, Milli Mücadele cephelerinden biri olan Güney Cephesi’nde önemli olayların geliştiği bir yer olmuştur.  Suriye kıtasına olan hâkim konumu ve stratejik mevkii dolayısıyla işgalci güçlerin 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesinden sonra göz diktiği Antep, kuzey-güney, doğu-batı istikametinde jeopolitik bir öneme sahiptir. Şehir, 17 Aralık 1918’de İngilizler tarafından işgal edilmiş, İngilizlerin geri çekilmesi sonucu 25 Ekim 1919 tarihinde de Fransız işgaline uğramıştır. Antep savunması; bütün ülkenin yaşlı, genç, kadın, erkek, çoluk-çocuk olarak bağımsızlık savaşı verdiği Milli Mücadele içinde, nice kahramanlık öykülerini bünyesinde barındıran bir özelliğe sahiptir. Antepliler, iki yılı aşkın bir süre, işgalci güçlere karşı koymuşlar, gösterdikleri eşsiz savunmayla da dünyada emsaline az rastlanır bir direniş göstermişlerdir.

Ülkemizin engin tarihi ve kültürel değerlerini araştırmak, ortaya çıkarmak, korumak, yeni kuşaklara ve tüm dünyaya tanıtmak, günümüz ve geleceğimiz için milli bir görevdir. Bu görev bilinciyle Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün ortaklaşa düzenlediği 25-26 Aralık 2017 tarihli sempozyum bildirilerinden oluşan bu çalışma Dr. Ahmet GÜNDÜZ, Dr. Öğr. Üye. Murat ÇELİKDEMİR, Araş. Gör. Selim OSRAK, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Murat Dağ’ın editörlüğünde bir araya getirilmiş ve bilim insanlarımızın sunduğu bildiriler şu başlıklar altında sınıflandırılmıştır:

Takdim / Sempozyum Açılış Konuşması / Osmanlı Öncesi Ayıntab / Osmanlı Döneminde Ayıntab / Milli Mücadelede Ayıntab / Cumhuriyetten Günümüze Gaziantep / Gaziantep’in Kültürel ve Sosyo Ekonomik Durumu.

İlimizin tarihi ve kültürel yönlerinin bilişsel açıdan ele alınarak incelenmesine katkı sağlayan, aynı zamanda Gaziantep bölgesinin tarihi, dini, sosyal ve kültürel değerlerinin de ortaya konduğu Gaziantep Tarih Sempozyumu’nu yine bu görev bilinciyle kitaplaştırmış bulunuyoruz.

Gazikültür A.Ş.’nin 23. yayını olarak okuyucuyla buluşan 1567 sayfalık bu çalışma; Gaziantep Zeugma Müzesi ile Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür A.Ş.’nin internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunulmuştur.