Karkamış Antik Kenti uzun yıllar unutulmuş, 1911 yılında İngiliz arkeologlar tarafından yerinin tespit edilmesiyle kazı çalışmalarına başlanmıştır. 1911-1914 ve 1920 yıllarında yapılan kazılarda bulunan arkeolojik eserlerin bir kısmı yurt dışına çıkarılmış, bir kısmı da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde yer almaktadır.

Türkiye-Suriye sınır bölgesinin Karkamış Antik Kentinden geçmesi sebebiyle kentin bir bölümü Suriye, diğer bir bölümü de ülkemiz sınırlarında kalmış, kent 1920’li yıllardan 2011 yılına kadar yaklaşık 100 yıl arkeolojik çalışmaları kapalı kalmıştır. Karkamış 2011 yılında başlayan Türk-İtalyan kazı heyetinin ortak çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkartılmıştır.

Jeopolitik olarak çok önemli bir yerde bulunan ve Geç Hitit Döneminin önemli bir kenti olan Karkamış ve eserlerini tanıtmak amacıyla hazırladığımız Karkamış Antik Kenti adlı bu kitabın okuyuculara faydalı olacağı kanaatindeyiz.