1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün’den mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalın’da başladığı yüksek lisans çalışmasını, “Taşlıcalı Yahya Bey’in Eserlerinde İstanbul” adlı teziyle 1996’da bitirdi.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini “Gelibolulu Sun’i Divanı ve Tahlili” adlı teziyle 2002 yılında tamamladı.

2004 yılında Yrd. Doç. oldu. 2005-2006 öğretim yılında Polonya/Krakow Jagiellion Üniversitesi Türkoloji bölümünde ders verdi. 2007-2009 yılları arası Halep Üniversitesi Türkçe ğretim Merkezi ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Türkçe ve edebiyat dersleri verdi. 2012 Mart ayında Eski Türk Edebiyatı doçenti oldu.

Hâlen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve debiyatı Bölüm başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini de ifa etmektedir. Değişik dergilerde yayımlanan makaleleri vardır. Evli ve üç çocuk babasıdır

 

Yayımlanmış çalışmaları:

1- Gelibolulu Sun’i Divanı, www.ekitap.kulturturizm.gov.tr

2- Halep’te Osmanlı Döneminde İnşa ve Tadil Edilen Mimari Eserlerin Envanteri-Halep’te Adım Adım-Osmanlı’nın İzinde (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özpay ile birlikte), Ankara 2010.

3- Halep’te Adım Adım-Osmanlı’nın İzinde Belgeseli (Film), Gaziantep 2010.

4- Edirneli Şevki Divanı, Palet Yay., Konya 2010.

5- Kaşgarlı Mahmut-Araplar İçin Türkçe Öğretim Seti (Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özpay ile birlikte), Ankara 2012.

6- Ayıntablı Hamdi Baba Divanı, Palet Yay., Konya 2012. 7- Ayıntablı Mahremi Divanı, Palet Yay., Konya 2012.

8- Antepli Divan Şairleri, Ycm Yay., Gaziantep 2013; İkinci Baskı: Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını, Gaziantep, 2015.

9- Osmanlı Türkçesi Metinleri, Palet Yay., Konya 2013.

10- Gaziantep Kitabeleri-Bir Şehrin Hüviyeti, Ankara 2014

11- Gaziantep Kitabeleri Belgeseli (Film), 2014.

12- Antep Savunması Askeri İaşe Defterleri-Açlığın Günlüğü, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014.

13- Antep Savunması Hastane Defteri-Bir Şehrin Feryadı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2014

14- II. Abdülhamit Albümlerinde Ayıntab – Rumkale – Halfeti, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

15- Barsumyan – Nazaryan Antep Şehir Planı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

16- Gaziantep Savunması Hatıralar – Belgeler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

17-Etraf-ı Şehir Cepheler Kumandanlığı Tahrirat, Telgraf, telefon, Tamim Defteri-Sessizliğin Çığlığı, Şehitkamil Belediyesi Yayınları, Gaziantep 2015.

image

Prof. Dr. Halil İbrahim YAKAR - Genel Müdür