Genel olarak Gaziantep el sanatları, Anadolu kültürel değerleri arasında önemli bir yere sahiptir. Gaziantep kuyumculuk sanatı günümüzde de zengin motifleri ile kendine ülke bazında yer bulmaktadır. Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu adlı bu çalışma, geçmiş dönemlerde bu şehrin estetik değerlerinin, kültürel altyapısının ve birikiminin ne kadar derin olduğunu çok kıymetli örnekleriyle ortaya koymaktadır. Murat Uğurluer’in uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu bu çalışma, Gaziantep’in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını gözler önüne sermektedir.

Osmanlı Dönemi Gaziantep Kuyumculuğu adlı bu çalışma, Araştırmacı ve Koleksiyoner Sayın Murat Uğurluer tarafından uzun yılların birikimi olarak vücuda getirilmiştir. Gaziantep’le ilgili çeşitli objelerden oluşan zengin bir koleksiyona sahip olan Murat Uğurluer Gaziantep kültürü ile ilgili pek çok makale ve kitap yayınlamıştır. Gaziantep el sanatları arasında müstesna bir yere sahip olan kuyumculuk sanatı, varlığını zengin objelerle günümüzde de sürdürmektedir. Gaziantep kuyumculuk sanatı bu zamana kadar hakkında pek fazla doyurucu bilgilerin yer almadığı bir kültürel unsur durumundaydı.

Kitapta yer alan görsel malzemeler ve kuyumculuk sanatı ile ilgili yazı ve açıklamalar, uzun ve yorucu bir mesainin sonucunda kaleme alınmış çok değerli birikimlerdir. Gaziantep el sanatları ile ilgili bilgilerin ansiklopedik açıklamalardan öteye gitmediği hesaba katılırsa kitaptaki ayrıntılı ve doyurucu anlatımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.