Evliye Çelebi Gaziantep’ten ‘’İçinden cennet ırmağı sular akan Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’’ diye bahseder. Buradan da anlıyoruz ki Gaziantep geçmiş dönemde de günümüzde de suyla çok fazla haşir neşir olmuş bir şehirdir. Ayıntap kelimesindeki ’Ayn’’ pınar, göz; “Tab’’ ise parlaklık demektir. Kelime bu anlamıyla “suyun gözü, parlak pınar’’ anlamına gelmektedir. Bundan dolayı ortaya konulan Gaziantep’te Suyun Öyküsü adlı çalışma bir yandan tarihi süreçteki Antep’in su geçmişini ortaya koyduğu gibi, diğer yandan da günümüzde çok büyük bir proje olan ve şu an GASKİ Genel Müdürlüğü’nün üzerinde çalıştığı Düzbağ Projesinin detaylarını da ortaya koymaktadır. Kitapta ayrıca Kartalkaya Barajı, Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi, Narlıkuyu Su Tesisleri hakkında da bilgiler vardır.

Gaziantep tarihi, suyun belirlediği alanlarda yazılmıştır. Su kenarlarında gelişen medeniyet havzaları, ipek yollarından Ayıntap’a uzanmıştır. Ayıntap kültüründe özellikle Alleben belirleyici olmuştur. Bu kültür, İncilipınar’ın, Beypınarı’nın, Pancarlı’nın, Söğütlüpınar’ın, Kasırcıpınar’ın etrafında hayat bulmuştur. Gazi şehir, sahip olduğu livas ve kastelleriyle bölgede asırlarca farklı bir su kültürü oluşturmuş; şehirde yaşayan insanların dini inancı, etnik yapısı ne olursa olsun, tüm mahalle suyu ortak kullanmış ve içmiştir. Livasla getirilen su, kullanacak mekânın konumuna göre kuyu, kastel, çeşme ve gane vasıtası ile insanlara ulaştırılmıştır. Ortak kullanımdaki su yapıları, komşuluk ilişkilerini pekiştirmiş; yardımlaşma, güven, dürüstlük ön plana çıkmıştır.

Kitabın yazarı Hüseyin SÖNMEZLER, GASKİ Genel Müdürlüğü yanında aynı zamanda şair bir kimliğe de sahiptir. Kitapta her bölümün başına Hüseyin Bey’in yazmış olduğu kısa şiirlerden konuluş, böylece kitap edebi bir değer de kazanmıştır.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş. şehrin tarihi geçmişini ortaya koyduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu projelerle ilgili yayınlar çıkarmaya gayret gösteriyor. Gaziantep’teki su tarihiyle ilgili bilgi almak isteyenler ve günümüz su projeleri için kaynak arayanlar için faydalı bir kitap olacağını düşünüyoruz.