Gaziantep güçlü bir sanayiye ve ekonomiye sahip olmanın yanı sıra, geçmişten bugüne, dinî hayat ve faaliyetleri bakımından da oldukça zengin bir şehirdir. Gaziantep’in geçmişten devraldığı bu zengin mirasa dikkat çekebilmek, bu mirası geleceğe taşıyabilmek, dinî eğitime katkı sunmuş kimselerin hizmet ve faaliyetlerinin tanıtılmasına imkân sağlamak adına ‘’Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat’’ sempozyumu düzenlenmişti.

Bu sempozyum, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Müftülüğü işbirliği ile 14 Ekim 2016 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyenin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. Mavera Kongre ve Kültür Merkezi’nde eş zamanlı olarak dört farklı salonda, iki oturum düzenlenerek toplamda elli tebliğ sunulmuştur. Tebliğlerde Gaziantep’te Dinî ve Sosyal Hayat, Gaziantepli Âlimlerin Biyografileri ve Eserleri temel başlıkları altında Gaziantep’te dinî hayat ve Gaziantep âlimlerinin dinî, tarihî ve edebî eserleri hakkında bilgiler verilmiş, ayrıca şehrin âlimlerinin dinî ve tasavvufî düşünceye katkısına ilişkin sunumlar yapılmıştır. Gazikültür A.Ş. tarafından “Uluslararası Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dinî Hayat” adlı bu sempozyum bildirileri “Gaziantep’te Dini Hayat” ismiyle kitaplaştırarak ilim dünyasına sunulmuştur.

Kitaplaştırılan Sempozyum kitabında şu başlıklar altında makaleler bulunmaktadır:

1-Din, medeniyet ve ilim, 2-Gaziantep: Tarihsel ve coğrafi çerçeve, 3-Tarihten günümüze Gaziantep’te dini hayatı etkileyen kurumlar, 4- Gaziantep’te dinin sosyal hayata yansımaları, 5-Gaziantep’te dini hayatı etkileyen kişi ve eserler, 6- Dini düşünce, 7- Din ve hukuk, 8- Kuran ilimleri, 9-Tasavvuf, 10- Yakın dönem din âlimleri, 11- Değerlendirme.