Anadolu kültür değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Gaziantep kilimcilik sanatı, zengin objelerle varlığını bugüne kadar muhafaza etmiştir. Kültürümüzü yansıtan şekil, desen ve dokuma özelliği ile sanatsal değer taşıyan, göz nuru, el emeği kilim dokumaları, geçmişte zengin motifleri ile kendine ülke bazında yer bulmuş bir şehir değeridir. Gaziantep kilimcilik sanatı, sanayileşmenin hızla devam ettiği çağımızda maalesef eski önemini yitirmeye başlamış, günümüzde sadece meraklılarının kullandığı bir obje olarak çok az bir üretimle, varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Gaziantep kilimi, binlerce yıllık bir birikim sonucu doğmuş, ‘‘Antep kilimi’’ olarak tanınmış ve kullanılmıştır. Bu orijinal kilimler, zamanla yerini sanayi ürünlerine bırakmıştır. Gaziantepli kilim ustaları Antep kilimlerini uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışına ihraç etmişler ve uzun yıllar ülke ekonomisine katkıda bulunmuşlardır.

Gaziantep Kilimcilik Tarihi adlı bu çalışma, geçmiş dönemlerde bu şehrin estetik değerlerinin kültürel altyapısının ve birikiminin ne kadar derin olduğunu çok kıymetli örneklerle ortaya koymuştur. Dr. M Kazım Erkent’in uzun uğraşlar sonucu hazırlamış olduğu bu çalışma, Gaziantep’in geçmişten beri ne kadar farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını gözler önüne sermektedir.

Kitapta yer alan görsel malzemeler ve kilimcilik sanatıyla uğraşanların isimleri, uzun ve yorucu bir mesainin sonucunda kaleme alınmış çok değerli birikimlerdir.