Bir Başka Gaziantep adlı bu çalışma uzun yılların birikimi olarak meydana getirilmiştir. Dr. Rifat Ergeç’in Gaziantep hakkındaki yazıları ile Fotoğraf Sanatçısı Dt. Hasan Yelken’in zengin içerikli fotoğrafları, Gaziantep ve çevresi hakkındaki gezi yazılarından oluşmaktadır. Dr. Rifat Ergeç’in akademik bilgileri, Hasan Yelken’in deneme türü gezi yazıları ve araştırmaları bir araya getirilerek Bir Başka Gaziantep anlatılmaya çalışılmıştır. Gaziantep’in bu zamana kadar pek değinilmeyen konularına giriş yapılmış ve böylece Gaziantep’in birçok farklı yönü daha ortaya çıkarılmıştır. Gaziantep’in ilkçağlardaki tarihi, arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan bilgileri, değişik medeniyetlere ait eserleri, Osmanlı dönemi mimari eserleri üzerinde durulmuştur. Bu zamana kadar pek bilinmeyen Gaziantep kanyonları, mağazaları, yeraltı yerleşim yerleri zengin fotoğraf görselleriyle desteklenmiştir.

Kısacası Gaziantep il sınırları içerisinde bulunan her unsura değinilmiş denebilecek içerikte bir çalışmadır. Tarihi mekânlardan mesire yerlerine, yaylalardan şehir merkezine değin pek çok konu ayrıntıları bir şekilde ve fotoğraflarla desteklenerek ele alınmıştır.